Zgłoszone projekty

Plac zabaw dla psów – ogródek Tutsi
Kategoria

Inwestycyjno-remontowe

Szacunkowe koszty projektu

50000.00

Lokalizacja

Góra Kalwaria, ul.gen. Franciszka Kleeberga (teren byłej jednostki wojskowej, za garażami), działka 37/12

Opis projektu

Projekt zakłada stworzenie ogrodzonego wybiegu dla psów usytuowanego w przestrzeni miejskiej. W tym miejscu każdy właściciel czworonoga będzie mógł pozwolić mu na swobodny spacer i zabawę z innymi psami, co zapewni mu odpowiednią ilość ruchu w ciągu dnia. Natomiast niezagospodarowany do tej pory teren za tzw. garażami byłej jednostki wojskowej, stanie się nowym ciekawym miejscem w przestrzeni publicznej. Będzie to również miejsce, gdzie miłośnicy psów będą mogli wspólnie spędzić czas i poradzić się w kwestiach wychowania. Zmniejszy to z pewnością liczbę porzuconych i bezdomnych psów, co niestety nadal jest poważnym problemem w naszej gminie. Ważnym elementem przy wybiegu będzie również tablica ogłoszeń ze zdjęciami bezdomnych zwierząt do adopcji lub zwierząt zaginionych. W miejscu tym można również będzie organizować akcje promujące adopcję z pobliskich schronisk. W przyszłości będzie można pomyśleć o organizowaniu na tym terenie różnego rodzaju imprez dla mieszkańców i ich pupili. Położenie naszego miasta sprzyja np. organizowaniu takich imprez jak dogtrekking.

Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego i tenisowego
Kategoria

Inwestycyjno-remontowe

Szacunkowe koszty projektu

150000.00

Lokalizacja

Baniocha, ul. Szkolna 1, dz. 429/5

Opis projektu

Oświetlenie sześcioma masztami (na każdym maszcie po 4 lampy) całego boiska piłkarskiego o wymiarach 105 x 67 oraz kortu tenisowego jednym masztem z dwoma lampami.

Budowa pomnika biskupa Stefana Wierzbowskiego - założyciela i fundatora miasta Góra Kalwaria.
Kategoria

Inwestycyjno-remontowe

Szacunkowe koszty projektu

150000.00

Lokalizacja

Rynek Miejski w Górze Kalwarii

Opis projektu

• Wprowadzenie zmian do projektu zagospodarowania płyty głównej Rynku Miejskiego w Górze Kalwarii, w sposób umożliwiający umieszczenie i odpowiednią ekspozycję pomnika; • Prospołeczna akcja edukacyjna włączająca mieszkańców w realizację pomnika; • Opracowanie projektu pomnika; • Wykonanie modelu oraz odlewu postaci; • Opracowanie projektu oraz wykonanie cokołu jako podstawy pomnika; • Opracowanie i wykonanie tablicy pamiątkowej; • Montaż pomnika, cokołu i tablicy.

Budowa chodnika wzdłuż ulicy Ogrodowej Dobieszu od ul. Szkolnej do dz. 97/ 5
Kategoria

Inwestycyjno-remontowe

Szacunkowe koszty projektu

45000.00

Lokalizacja

Dobiesz, wzdłuz ul. Ogrodowej od ul Szkolnej do z. nr 97/5

Opis projektu

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi Dobiesz oraz Sierzchów i Ługówka.

Dobudowa pomieszczeń socjalnych (kuchnia, toaleta)
Kategoria

Inwestycyjno-remontowe

Szacunkowe koszty projektu

85000.00

Lokalizacja

ul. Akacjowa 3, Sierzchów, Obręb; dz. 78

Opis projektu

Dobudowa pomieszczeń socjalnych do istniejącego "budynku zaplecza placu zabaw".

Tereny aktywnego wypoczynku przy ul. Leśnej w Górze Kalwarii.
Kategoria

Inwestycyjno-remontowe

Szacunkowe koszty projektu

150000.00

Lokalizacja

Góra Kalwaria ul. Leśna, działka nr. 2/64, obręb 14-03

Opis projektu

Projekt uwzględnia budowę placu zabaw składającego się z zabawek ogólnorozwojowych dla dzieci takich jak: zjeżdżalnia, huśtawki, ścieżka zdrowia (drabinki do wspinania się, tor przeszkód dla dzieci), piaskownica, karuzela. Na terenie powstanie zadaszona altana dla opiekunów dzieci oraz rowerzystów, siłownia plenerowa (6 urządzeń), ławki oraz kosze na śmieci. Podłoże placu zabaw zostanie wyrównane i zabezpieczone piachem lub matą przyrostową, a teren ogrodzony i oświetlony. Wokół placu zostaną rozmieszczone plansze edukacyjne, z informacjami o obszarach leśnych w naszej gminie, oraz ich ochronie, przez co całość projektu wpisze się w leśny charakter ul. Leśnej. Będzie to również miejsce na odpoczynek dla rowerzystów, którzy chętnie pokonują trasy w okolicy ul. Leśnej oraz idealna destynacja na pierwsze wycieczki rowerowe dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy.

Bezpieczna wieś - zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Baniosze
Kategoria

Inwestycyjno-remontowe

Szacunkowe koszty projektu

36900.00

Lokalizacja

Baniocha, ul Łubińska 3; dz. 145, obręb 0026

Opis projektu

Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Baniosze, w skład którego wchodzą: 4 sztuki aparatów powietrznych Fenzy wraz z butlami i maskami twarzowymi oraz 10 sztuk hełmów ratowniczych Rosenbauer.

Mini park rozrywki dla dzieci i młodzieży
Kategoria

Inwestycyjno-remontowe

Szacunkowe koszty projektu

56777.00

Lokalizacja

Czachówek działka numer 143

Opis projektu

Zakup i montaż w/w urządzeń na wskazanej działce znajdującej się w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej w miejscowości Czachówek.

Rozbudowa siłowni zewnętrznej
Kategoria

Inwestycyjno-remontowe

Szacunkowe koszty projektu

28991.00

Lokalizacja

Czachówek ul. Główna 56 obok boiska szkolnego

Opis projektu

Zakup i rozbudowa istniejącej siłowni zewnętrznej w Czachówku

Modernizacja i rozbudowa chodnika na ulicy Lipkowskiej w Górze Kalwarii
Kategoria

Inwestycyjno-remontowe

Szacunkowe koszty projektu

150000.00

Lokalizacja

ulica Lipkowska od ul. Szpitalnej do nr Lipkowska 18 dz. nr 28/7 obręb - 01

Opis projektu

Obecnie istniejący chodnik na ulicy Lipkowskiej ma długość ok. 200 metrów i jest w bardzo złym stanie technicznym. Nie był remontowany na przestrzeni kilkudziesięciu lat, zbudowany jest z kwadratowych płytek betonowych, które uległy bardzo dużym deformacjom, występują duże nierówności, poruszanie się po tym chodniku z pewnością sprawia poważne utrudniania szczególnie dla dzieci, osób starszych i osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózku inwalidzkim. Projekt zakłada wymianę krawężnika i nawierzchni chodnika: zastąpienie płyt betonowych kostką brukową. Orientacyjny koszt wykonania 1 mb chodnika o szerokości 1,5 m wynosi ok. 200-220 zł netto + 23%VAT i obejmie wykonanie obrzeża, korytowanie, piach na podsypkę, kruszywo na podbudowę oraz zakup i ułożenie kostki brukowej.

Doposażenie remizy OSP w Pęcławiu
Kategoria

Inwestycyjno-remontowe

Szacunkowe koszty projektu

49810.00

Lokalizacja

Remiza OSP w Pęcławiu, 05-530 Pęcław 45, dz. ew. 35/5, obręb 0033

Opis projektu

Przewiduje się zakup: 120 krzeseł drewnianych tapicerowanych po 163 zł/szt., 16 stołów 200/90 po 919 zł/szt., 30 szafek po 187 zł/szt. Ponadto planuje się zakup 3. kompletów urządzeń klimatyzacyjnych GREE LOMO ECO za 8200 zł oraz ich montaż za 1800 zł. Podane ceny są cenami brutto.

Inwestycje w oświatę to zawsze zysk - doposażenie szkół podstawowych
Kategoria

Inwestycyjno-remontowe

Szacunkowe koszty projektu

139947.00

Lokalizacja

SP Cendrowice, ul Szkolna 4, dz. ew. 104, 116, obręb 0009; SP Coniew 28, dz. ew. 747, obręb 0010; SP Czaplinek, ul Szkolna 5, dz. ew. 77/1, obręb 0013

Opis projektu

Przewiduje się zakup wyposażenia w kwotach do 50 000 zł dla każdej z w/w szkół. Szkoły otrzymają nowe zestawy komputerowe wraz z osprzętem wg zapotrzebowania zgłoszonego jako niezbędne przez dyrektorów dla usunięcia braku kompatybilności z niektórym nowym sprzętem. Otrzymają również elementy wyposażenia świetlic, placu zabaw o gabinetu terapii sensorycznej. Rewitalizacja wyposażenia pracowni komputerowych i pozostałych obiektów szkolnych podniesie ich standard z korzyścią dla użytkowników. Poprawie się też wizerunek tych szkół na tle innych, co jest także ważne w procesie naboru uczniów do szkół, którzy chętniej uczęszczają do tych lepiej doposażonych .

Profilaktycznie po zdrowie do specjalistów w Sobikowie w 2. półroczu 2020 roku
Kategoria

Inwestycyjno-remontowe

Szacunkowe koszty projektu

50000.00

Lokalizacja

Ośrodek Zdrowia w Sobikowie, 05-530 Sobików 14B, dz. ew. 60/1, obręb 0039

Opis projektu

Przewiduje się zorganizowanie profilaktycznych wizyt u lekarzy specjalistów takich, jak: kardiolog, geriatra, endokrynolog, neurolog i innych, ustalanych na bieżąco wg potrzeb mieszkańców. Przez 6 godzin, w ciągu 12 sobót w 2. półroczu 2020 roku, ok. 1200 mieszkańców Gminy będzie miało możliwość skorzystania z bezpłatnej specjalistycznej porady lekarskiej. Daje to szansę na wykrycie różnych chorób i szybsze podjęcie niezbędnego dalszego leczenia, co zaskutkuje podniesieniem poziomu zdrowia mieszkańców i zachęceniem ich do regularnego korzystania z profilaktyki medycznej z korzyścią dla zdrowia.

Profilaktyka to lepsze zdrowie - rehabilitacje w Sobikowie w 2. półroczu 2020 roku
Kategoria

Inwestycyjno-remontowe

Szacunkowe koszty projektu

49996.00

Lokalizacja

Ośrodek Zdrowia w Sobikowie, 05-530 Sobików 14B, dz. ew. 60/1, obręb 0039

Opis projektu

Przewiduje się zorganizowanie w 2. półroczu 2020 roku profilaktycznych zabiegów rehabilitacyjnych wykonywanych wg potrzeb zdrowotnych i zaleceń lekarskich dla 162 osób; w tym dla 100 osób po 3 zabiegi w cyklu 10-dniowym, dla 62 osób po 4 zabiegi w takim samym cyklu. Każdy zabieg poprowadzi stosowna kwalifikacja i zapis. Zabiegi będą realizowane w oparciu o bazę medyczną w Sobikowie poza godzinami świadczenia usług w ramach kontraktu z NFZ, co pozwoli na lepsze wykorzystanie potencjału medycznego placówki w Sobikowie, w tym w soboty - z korzyścią m. in. dla osób pracujących.

Profilaktycznie po zdrowie do specjalistów w Sobikowie w 1. półroczu 2020 roku
Kategoria

Inwestycyjno-remontowe

Szacunkowe koszty projektu

50000.00

Lokalizacja

Ośrodek Zdrowia w Sobikowie, 05-530 Sobików 14B, dz. ew. 60/1, obręb 0039

Opis projektu

Przewiduje się zorganizowanie profilaktycznych wizyt u lekarzy specjalistów takich, jak: kardiolog, geriatra, endokrynolog, neurolog i innych, ustalanych na bieżąco wg potrzeb mieszkańców. Przez 6 godzin, w ciągu 12 sobót w 1. półroczu 2020 roku, ok 1200 mieszkańców Gminy będzie miało możliwość skorzystania z bezpłatnej specjalistycznej porady lekarskiej. Daje to szansę na wykrycie różnych chorób i szybsze podjęcie niezbędnego leczenia, co zaskutuje podniesieniem poziomu zdrowia mieszkańców i zachęceniem ich do regularnego korzystania z profilaktyki medycznej z korzyścią dla zdrowia.

Profikatyka to lepsze zdrowie - rehabilitacje w Sobikowie w 1. półroczu 2020 roku
Kategoria

Inwestycyjno-remontowe

Szacunkowe koszty projektu

49996.00

Lokalizacja

Ośrodek Zdrowia w Sobikowie, 05-530 Sobików 14B, dz. ew. 60/1, obręb 0039

Opis projektu

Przewiduje się zorganizowanie w 1. półroczu 2020 roku profilaktycznych zabiegów rehabilitacyjnych, wykonanych wg potrzeb zdrowotnych i zaleceń lekarskich dla 162 osób; w tym dla 100 osób po 3 zabiegi w cyklu 10-dniowym, dla 62 osób po 4 zabiegi w takim samym cyklu. Każdy zabieg poprzedzi stosowna kwalifikacja i zapis. Zabiegi będą realizowane w oparciu o bazę medyczną w Sobikowie poza godzinami świadczenia usług w ramach kontraktu z NFZ, co pozwoli na lepsze wykorzystanie potencjału medycznego placówki w Sobikowie, w tym w soboty - z korzyścią m.in. dla osób pracujących.

Dom Sąsiedzki Wisełka
Kategoria

Inwestycyjno-remontowe

Szacunkowe koszty projektu

149990.95

Lokalizacja

Budynek przy ul. Pijarskiej 40 w Górze Kalwarii

Opis projektu

Projekt obejmuje adaptację pomieszczeń w budynku należącym do Gminy na potrzeby Domu Sąsiedzkiego, który byłby miejscem aktywności społeczności lokalnej. Dom Sąsiedzki, to przestrzeń oddana na potrzeby mieszkańców, gdzie mogliby oni organizować spotkania nieformalnych lub formalnych grup, organizacji pozarządowych, spotykać swoich sąsiadów, organizować nawzajem warsztaty lub szkolenia, a także po prostu spędzać czas. To mieszkańcy byliby gospodarzem tego miejsca, dlatego Dom Sąsiedzki nie miałby odgórnie ustalonego planu działania, ale mieszkańcy, realizujący w nim własne pomysły, mieliby wpływ na jego funkcjonowanie. Ważne jest, aby było to miejsce otwarte na każdego mieszkańca, działające zgodnie z zasadami tolerancji i poszanowania indywidualności oraz aby nie zostało zawłaszczone przez jedną grupę. Dom byłby otwarty zarówno rano jak i wieczorem, działaby według ustalonego regulaminu, udostępnianie przestrzeni odbywało się bezpłatnie, ale na zasadzie wzajemności, tzn. korzystający z zasobów Domu powinni dawać coś od siebie na rzecz innych osób korzystających z tego miejsca np. prowadzenie zajęć dla innych, pomoc innym w organizacji ich przedsięwzięć, uzupełnianie materiałów papierniczych czy spożywczych.Głównym celem działania Domu Sąsiedzkiego jest integracja społeczności lokalnej oraz wspieranie lokalnych inicjatyw, czemu służy nieodpłatne udostępnienie mieszkańcom łatwo dostępnej przestrzeni, która ma być przez nich tworzona.

Rozbudowa Placu Zabaw na Osiedlu Linin
Kategoria

Inwestycyjno-remontowe

Szacunkowe koszty projektu

18546.00

Lokalizacja

Obręb Linin 2, Działka nr 13

Opis projektu

Rozbudowa istniejącego placu zabaw o kolejne 4 elementy

Konserwacja bieżąca sceny pod wieżą strażacką
Kategoria

Inwestycyjno-remontowe

Szacunkowe koszty projektu

50000.00

Lokalizacja

ul. Księdza Zygmunta Sajny 14, 05-530 Gór a Kalwaria, nr. działki 108/2

Opis projektu

Projekt polega na konserwacji sceny pod wieżą na terenie OSP w Górze Kalwarii. W ramach modernizacji zostanie położona wylewka betonowa, naprawione balustrady oraz elewacja budynku.

Rozbudowa i doposażenie sołeckiego placu zabaw działki sołeckiej
Kategoria

Inwestycyjno-remontowe

Szacunkowe koszty projektu

29000.00

Lokalizacja

Działka Sołecka, Tomice, ul. Konopnickiej

Opis projektu

Rozbudowa i doposażenie działki sołeckiej, sołeckiego placu zabaw o latarnie solarne, ławki parkowe, boisko do siatkówki i stół do tenisa stołowego.

Budowa oświetlenia na skrapie wiślanej w Górze Kalwarii oraz wyposażenie w małą infrastrukturę
Kategoria

Inwestycyjno-remontowe

Szacunkowe koszty projektu

150000.00

Lokalizacja

Skarpa wiślana, dz. ew. nr 106 obr. 1-01 należące do gminy Góra Kalwaria

Opis projektu

Projekt zakłada budowę oświetlenia wraz z uzupełnieniem małej architektury: ławki, leżaki, stół do szachów.

Zagospodarowanie działki gminnej poprzez utworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w Sołectwie Łubna. Projekt pt. "Dla każdego coś fajnego, dla dużego i małego".
Kategoria

Inwestycyjno-remontowe

Szacunkowe koszty projektu

78000.00

Lokalizacja

Projekt obejmuje zagospodarowanie terenu działki gminnej w pobliżu stawu "glinianki" w sąsiedztwie OSP Łubna. Nr działki 144/33

Opis projektu

W ramach zadania planowane jest m.in. uporządkowanie i wyrównanie terenu, wybudowanie wokół zbiornika utwardzonej ścieżki spacerowej, oświetlenie terenu, zakup stołów i ławek piknikowych, wybudowanie grilla, zakup koszy.

Modernizujemy Lokalne Strażnice
Kategoria

Inwestycyjno-remontowe

Szacunkowe koszty projektu

150000.00

Lokalizacja

Strażnica w: Czaplinku działka nr 76; Czaplinie działka nr 39/2; Cendrowicach działka nr 104/3

Opis projektu

Niemalże rok temu obecny Burmistrz Pan Arkadiusz Strzyżewski w swoim programie wyborczym przedstawił wizję wykorzystania strażnic na tzw. Wiejskie Domy Kultury. Ten pomysł spodobał się wielu mieszkańcom i postanowili go wdrożyć w życie, jako zadanie w budżecie partycypacyjnym. Strażnice zostały wybudowane wiele lat temu. Nie wszystkie przeszły metamorfozę, wiele z nich wymaga remontu, by w pełni mogły służyć mieszkańcom na cele kulturalne. Te strażnice, które najbardziej wymagają remontu zostały wytypowane do projektu. Strażnica w Czaplinku - wykonanie podłogi (ok 150m2) w budynku. W zakres prac wchodzi: usunięcie starej podłogi, przygotowanie gruntu pod nową posadzkę, położenie warstwy przeciwwilgociowej i ociepleniowej, wylanie posadzki, położenie płytek. Strażnica w Czaplinie - wykonanie posadzki epoksydowej w garażach (ok. 160 m2). W zakres prac wchodzi: wyrównanie istniejącej betonowej posadzki metoda mechaniczną, wylanie warstwy epoksydowej, naprawa bramy garażowej (wymiana mechanizmu podnoszenia bramy) Strażnica w Cendrowicach - wykonanie podłogi (ok. 200m2) w budynku. W zakres prac wchodzi: przygotowanie gruntu pod wylewkę, położenie warstwy przeciwwilgociowej i oceipleniowej, wylanie posadzki, położenie płytek.

Soboty z filharmonią. Projekt o charakterze prospołecznym i kulturalnym.
Kategoria

Pozostałe

Szacunkowe koszty projektu

15000.00

Lokalizacja

nie dotyczy

Opis projektu

Projekt został zaplanowany jako cykl koncertów muzyki poważnej w wykonaniu muzyków z Filharmonii Narodowej. Spotkania mogłyby się odbywać w soboty, co dwa miesiące w Domu Kultury w Górze Kalwarii (sala koncertowa). Koncerty będą miały charakter tematyczny ( np. kompozytor lub instrument). Zadanie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, seniorów oraz dzieci i młodzieży. Projekt poza charakterem prospołecznym oraz kulturalnym będzie również pełnił funkcję integracyjną dla społeczności gminy Góra Kalwaria.

Bezpieczna gmina - Bezpieczna wieś, Zakup drona dla OSP Wojciechowice oraz hełmów ratowniczych
Kategoria

Pozostałe

Szacunkowe koszty projektu

44000.00

Lokalizacja

Opis projektu

Bezzałogowe statki powietrzne stały się w naszym krajobrazie codziennością. Służą do zabawy,celów edukacyjnych itp. Dron dla naszej jednostki OSP wzmocni potencjał podczas zwalczania wszelkiego rodzaju zagrożeń (pożary lasów, patrolowanie wałów przeciwpowodziowych, poszukiwanie osób zaginionych). Głównym zadaniem drona podczas działań ratowniczo-gaśniczych będzie ocena powierzchni pożaru oraz podczas poszukiwań pomoc kamery termowizyjnej zamontowanej w dronie. Nowoczesne hełmy zabezpieczą nas podczas zdarzeń.

Wiaty przystankowe w Czachówku i Julianowie
Kategoria

Pozostałe

Szacunkowe koszty projektu

16200.00

Lokalizacja

Opis projektu

Wiaty przystankowe w ciągu ulicy Głównej w miejscowości Czachówek oraz ulicy Julianowskiej w miejscowości Julianów.

Rodzinnie i sportowo-Piknik w Czachówku
Kategoria

Pozostałe

Szacunkowe koszty projektu

7000.00

Lokalizacja

Opis projektu

Piknik rodzinny o charakterze sportowym, zachęcający do aktywnego spędzania czasu w gronie rodziny i przyjaciół. W planach mamy realizację zawodów sportowych z nagrodami, pokazy zajęć zumba oraz zdrowy kręgosłup oraz inne darmowe atrakcje dla wszystkich uczestników.

Mama jest tylko jedna
Kategoria

Pozostałe

Szacunkowe koszty projektu

50000.00

Lokalizacja

Opis projektu

Głównym założeniem projektu jest wzmocnienie kondycji fizycznej i poczucia własnej wartości oraz podniesienie jakości życia, a w szczególności zdrowia, wśród mam mieszkających w Górze Kalwarii i okolicach. W ramach działań projektowych w 2020 roku będą odbywały się cykliczne, cotygodniowe spotkania z fizjoterapeutą lub trenerem. Zajęcia będą dopasowane do potrzeb kobiet po urodzeniu dziecka i będą odpowiadać na ich problemy (np. bóle miednicy, kręgosłupa i kości ogonowej, rozstęp mięśni brzucha, nietrzymanie moczu, dyspareunia, obniżenie ścian pochwy itp.). Każde zajęcia będą trwać około 1,5h. Będą prowadzone w formie ćwiczeń. Zajęcia będą odbywały się w godzinach porannych. Aby umożliwić wszystkim kobietom udział w zajęciach (również tym, które nie mają z kim zostawić swoich dzieci), na czas ich trwania zatrudnione zostaną opiekunki - animatorki zabaw. Bedą one miały do dyspozycji kącik malucha, który zostanie zaaranżowany w pobliżu prowadzonych ćwiczeń. Dzięki temu maluchy będą miały zajęcie na czas ćwiczeń mam, a jednocześnie będą czuły się bezpiecznie. Ponadto raz w miesiącu godzinę po zakończeniu ćwiczeń z mamami będą odbywały się również nieodpłatne konsultacje fizjoterapeutyczne z dziećmi.