Zgłoszone projekty

Tereny aktywnego wypoczynku przy ul. Leśnej w Górze Kalwarii.
Kategoria

Inwestycyjno-remontowe

Szacunkowe koszty projektu

150000.00

Lokalizacja

Góra Kalwaria ul. Leśna, działka nr. 2/64, obręb 14-03

Opis projektu

Projekt uwzględnia budowę placu zabaw składającego się z zabawek ogólnorozwojowych dla dzieci takich jak: zjeżdżalnia, huśtawki, ścieżka zdrowia (drabinki do wspinania się, tor przeszkód dla dzieci), piaskownica, karuzela. Na terenie powstanie zadaszona altana dla opiekunów dzieci oraz rowerzystów, siłownia plenerowa (6 urządzeń), ławki oraz kosze na śmieci. Podłoże placu zabaw zostanie wyrównane i zabezpieczone piachem lub matą przyrostową, a teren ogrodzony i oświetlony. Wokół placu zostaną rozmieszczone plansze edukacyjne, z informacjami o obszarach leśnych w naszej gminie, oraz ich ochronie, przez co całość projektu wpisze się w leśny charakter ul. Leśnej. Będzie to również miejsce na odpoczynek dla rowerzystów, którzy chętnie pokonują trasy w okolicy ul. Leśnej oraz idealna destynacja na pierwsze wycieczki rowerowe dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy.

Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego i tenisowego
Kategoria

Inwestycyjno-remontowe

Szacunkowe koszty projektu

150000.00

Lokalizacja

Baniocha, ul. Szkolna 1, dz. 429/5

Opis projektu

Oświetlenie sześcioma masztami (na każdym maszcie po 4 lampy) całego boiska piłkarskiego o wymiarach 105 x 67 oraz kortu tenisowego jednym masztem z dwoma lampami.

Bezpieczna wieś - zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Baniosze
Kategoria

Inwestycyjno-remontowe

Szacunkowe koszty projektu

36900.00

Lokalizacja

Baniocha, ul Łubińska 3; dz. 145, obręb 0026

Opis projektu

Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Baniosze, w skład którego wchodzą: 4 sztuki aparatów powietrznych Fenzy wraz z butlami i maskami twarzowymi oraz 10 sztuk hełmów ratowniczych Rosenbauer.

Rozbudowa siłowni zewnętrznej
Kategoria

Inwestycyjno-remontowe

Szacunkowe koszty projektu

34991.00

Lokalizacja

Czachówek ul. Główna 56 obok boiska szkolnego

Opis projektu

Zakup i rozbudowa istniejącej siłowni zewnętrznej w Czachówku

Dom Sąsiedzki Wisełka
Kategoria

Inwestycyjno-remontowe

Szacunkowe koszty projektu

149990.95

Lokalizacja

Budynek przy ul. Pijarskiej 40 w Górze Kalwarii

Opis projektu

Projekt obejmuje adaptację pomieszczeń w budynku należącym do Gminy na potrzeby Domu Sąsiedzkiego, który byłby miejscem aktywności społeczności lokalnej. Dom Sąsiedzki, to przestrzeń oddana na potrzeby mieszkańców, gdzie mogliby oni organizować spotkania nieformalnych lub formalnych grup, organizacji pozarządowych, spotykać swoich sąsiadów, organizować nawzajem warsztaty lub szkolenia, a także po prostu spędzać czas. To mieszkańcy byliby gospodarzem tego miejsca, dlatego Dom Sąsiedzki nie miałby odgórnie ustalonego planu działania, ale mieszkańcy, realizujący w nim własne pomysły, mieliby wpływ na jego funkcjonowanie. Ważne jest, aby było to miejsce otwarte na każdego mieszkańca, działające zgodnie z zasadami tolerancji i poszanowania indywidualności oraz aby nie zostało zawłaszczone przez jedną grupę. Dom byłby otwarty zarówno rano jak i wieczorem, działaby według ustalonego regulaminu, udostępnianie przestrzeni odbywało się bezpłatnie, ale na zasadzie wzajemności, tzn. korzystający z zasobów Domu powinni dawać coś od siebie na rzecz innych osób korzystających z tego miejsca np. prowadzenie zajęć dla innych, pomoc innym w organizacji ich przedsięwzięć, uzupełnianie materiałów papierniczych czy spożywczych.Głównym celem działania Domu Sąsiedzkiego jest integracja społeczności lokalnej oraz wspieranie lokalnych inicjatyw, czemu służy nieodpłatne udostępnienie mieszkańcom łatwo dostępnej przestrzeni, która ma być przez nich tworzona.

Rozbudowa Placu Zabaw na Osiedlu Linin
Kategoria

Inwestycyjno-remontowe

Szacunkowe koszty projektu

24546.00

Lokalizacja

Obręb Linin 2, Działka nr 13

Opis projektu

Rozbudowa istniejącego placu zabaw o kolejne 4 elementy

Rozbudowa i doposażenie sołeckiego placu zabaw działki sołeckiej
Kategoria

Inwestycyjno-remontowe

Szacunkowe koszty projektu

50000.00

Lokalizacja

Działka Sołecka, Tomice, ul. Konopnickiej

Opis projektu

Rozbudowa i doposażenie działki sołeckiej, sołeckiego placu zabaw o latarnie solarne, ławki parkowe, boisko do siatkówki i stół do tenisa stołowego.

Budowa oświetlenia na skrapie wiślanej w Górze Kalwarii oraz wyposażenie w małą infrastrukturę
Kategoria

Inwestycyjno-remontowe

Szacunkowe koszty projektu

150000.00

Lokalizacja

Skarpa wiślana, dz. ew. nr 106 obr. 1-01 należące do gminy Góra Kalwaria

Opis projektu

Projekt zakłada budowę oświetlenia wraz z uzupełnieniem małej architektury: ławki, leżaki, stół do szachów.

Zagospodarowanie działki gminnej poprzez utworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w Sołectwie Łubna. Projekt pt. "Dla każdego coś fajnego, dla dużego i małego".
Kategoria

Inwestycyjno-remontowe

Szacunkowe koszty projektu

88000.00

Lokalizacja

Projekt obejmuje zagospodarowanie terenu działki gminnej w pobliżu stawu "glinianki" w sąsiedztwie OSP Łubna. Nr działki 144/33

Opis projektu

W ramach zadania planowane jest m.in. uporządkowanie i wyrównanie terenu, wybudowanie wokół zbiornika utwardzonej ścieżki spacerowej, oświetlenie terenu, zakup stołów i ławek piknikowych, wybudowanie grilla, zakup koszy.

Budowa chodnika wzdłuż ulicy Ogrodowej Dobieszu od ul. Szkolnej do dz. 97/ 5
Kategoria

Inwestycyjno-remontowe

Szacunkowe koszty projektu

55000.00

Lokalizacja

Dobiesz, wzdłuz ul. Ogrodowej od ul Szkolnej do z. nr 97/5

Opis projektu

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi Dobiesz oraz Sierzchów i Ługówka.

Modernizujemy Lokalne Strażnice
Kategoria

Inwestycyjno-remontowe

Szacunkowe koszty projektu

150000.00

Lokalizacja

Strażnica w: Czaplinku działka nr 76; Czaplinie działka nr 39/2; Cendrowicach działka nr 104/3

Opis projektu

Niemalże rok temu obecny Burmistrz Pan Arkadiusz Strzyżewski w swoim programie wyborczym przedstawił wizję wykorzystania strażnic na tzw. Wiejskie Domy Kultury. Ten pomysł spodobał się wielu mieszkańcom i postanowili go wdrożyć w życie, jako zadanie w budżecie partycypacyjnym. Strażnice zostały wybudowane wiele lat temu. Nie wszystkie przeszły metamorfozę, wiele z nich wymaga remontu, by w pełni mogły służyć mieszkańcom na cele kulturalne. Te strażnice, które najbardziej wymagają remontu zostały wytypowane do projektu. Strażnica w Czaplinku - wykonanie podłogi (ok 150m2) w budynku. W zakres prac wchodzi: usunięcie starej podłogi, przygotowanie gruntu pod nową posadzkę, położenie warstwy przeciwwilgociowej i ociepleniowej, wylanie posadzki, położenie płytek. Strażnica w Czaplinie - wykonanie posadzki epoksydowej w garażach (ok. 160 m2). W zakres prac wchodzi: wyrównanie istniejącej betonowej posadzki metoda mechaniczną, wylanie warstwy epoksydowej, naprawa bramy garażowej (wymiana mechanizmu podnoszenia bramy) Strażnica w Cendrowicach - wykonanie podłogi (ok. 200m2) w budynku. W zakres prac wchodzi: przygotowanie gruntu pod wylewkę, położenie warstwy przeciwwilgociowej i oceipleniowej, wylanie posadzki, położenie płytek.

Mini park rozrywki dla dzieci i młodzieży
Kategoria

Inwestycyjno-remontowe

Szacunkowe koszty projektu

89577.00

Lokalizacja

Czachówek działka numer 143

Opis projektu

Zakup i montaż w/w urządzeń na wskazanej działce znajdującej się w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej w miejscowości Czachówek.

Soboty z filharmonią. Projekt o charakterze prospołecznym i kulturalnym.
Kategoria

Pozostałe

Szacunkowe koszty projektu

15000.00

Lokalizacja

nie dotyczy

Opis projektu

Projekt został zaplanowany jako cykl koncertów muzyki poważnej w wykonaniu muzyków z Filharmonii Narodowej. Spotkania mogłyby się odbywać w soboty, co dwa miesiące w Domu Kultury w Górze Kalwarii (sala koncertowa). Koncerty będą miały charakter tematyczny ( np. kompozytor lub instrument). Zadanie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, seniorów oraz dzieci i młodzieży. Projekt poza charakterem prospołecznym oraz kulturalnym będzie również pełnił funkcję integracyjną dla społeczności gminy Góra Kalwaria.

Bezpieczna gmina - Bezpieczna wieś, Zakup drona dla OSP Wojciechowice oraz hełmów ratowniczych
Kategoria

Pozostałe

Szacunkowe koszty projektu

50000.00

Lokalizacja

Opis projektu

Bezzałogowe statki powietrzne stały się w naszym krajobrazie codziennością. Służą do zabawy,celów edukacyjnych itp. Dron dla naszej jednostki OSP wzmocni potencjał podczas zwalczania wszelkiego rodzaju zagrożeń (pożary lasów, patrolowanie wałów przeciwpowodziowych, poszukiwanie osób zaginionych). Głównym zadaniem drona podczas działań ratowniczo-gaśniczych będzie ocena powierzchni pożaru oraz podczas poszukiwań pomoc kamery termowizyjnej zamontowanej w dronie. Nowoczesne hełmy zabezpieczą nas podczas zdarzeń.

Rodzinnie i sportowo-Piknik w Czachówku
Kategoria

Pozostałe

Szacunkowe koszty projektu

7000.00

Lokalizacja

Opis projektu

Piknik rodzinny o charakterze sportowym, zachęcający do aktywnego spędzania czasu w gronie rodziny i przyjaciół. W planach mamy realizację zawodów sportowych z nagrodami, pokazy zajęć zumba oraz zdrowy kręgosłup oraz inne darmowe atrakcje dla wszystkich uczestników.

Doposażenie remizy OSP w Pęcławiu
Kategoria

Pozostałe

Szacunkowe koszty projektu

49810.00

Lokalizacja

Remiza OSP w Pęcławiu, 05-530 Pęcław 45, dz. ew. 35/5, obręb 0033

Opis projektu

Przewiduje się zakup: 120 krzeseł drewnianych tapicerowanych po 163 zł/szt., 16 stołów 200/90 po 919 zł/szt., 30 szafek po 187 zł/szt. Ponadto planuje się zakup 3. kompletów urządzeń klimatyzacyjnych GREE LOMO ECO za 8200 zł oraz ich montaż za 1800 zł. Podane ceny są cenami brutto.

Mama jest tylko jedna
Kategoria

Pozostałe

Szacunkowe koszty projektu

50000.00

Lokalizacja

Opis projektu

Głównym założeniem projektu jest wzmocnienie kondycji fizycznej i poczucia własnej wartości oraz podniesienie jakości życia, a w szczególności zdrowia, wśród mam mieszkających w Górze Kalwarii i okolicach. W ramach działań projektowych w 2020 roku będą odbywały się cykliczne, cotygodniowe spotkania z fizjoterapeutą lub trenerem. Zajęcia będą dopasowane do potrzeb kobiet po urodzeniu dziecka i będą odpowiadać na ich problemy (np. bóle miednicy, kręgosłupa i kości ogonowej, rozstęp mięśni brzucha, nietrzymanie moczu, dyspareunia, obniżenie ścian pochwy itp.). Każde zajęcia będą trwać około 1,5h. Będą prowadzone w formie ćwiczeń. Zajęcia będą odbywały się w godzinach porannych. Aby umożliwić wszystkim kobietom udział w zajęciach (również tym, które nie mają z kim zostawić swoich dzieci), na czas ich trwania zatrudnione zostaną opiekunki - animatorki zabaw. Bedą one miały do dyspozycji kącik malucha, który zostanie zaaranżowany w pobliżu prowadzonych ćwiczeń. Dzięki temu maluchy będą miały zajęcie na czas ćwiczeń mam, a jednocześnie będą czuły się bezpiecznie. Ponadto raz w miesiącu godzinę po zakończeniu ćwiczeń z mamami będą odbywały się również nieodpłatne konsultacje fizjoterapeutyczne z dziećmi.