Wyniki

  1. Doposażenie remizy OSP w Pęcławiu
  2. Tereny aktywnego wypoczynku przy ul. Leśnej w Górze Kalwarii
  3. Bezpieczna wieś - zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Baniosze
  4. Budowa chodnika wzdłuż ulicy Ogrodowej Dobieszu od ul. Szkolnej do dz. 97/5
  5. Rozbudowa siłowni zewnętrzej
  6. Rodzinnie i sportowo - Piknik w Czachówku
  7. Bezpieczna gmina - Bezpieczna wieś, Zakup drona dla OSP Wojciechowice oraz hełmów ratowniczych
  8. Soboty z filharmonią. Projekt o charakterze prospołecznym i kulturalnym