Pytania i odpowiedzi

Jak zgłosić projekt ?

Każdy mieszkaniec gminy może zgłosić projekt w formie papierowej lub elektronicznej.

Forma elektroniczna dostępna przez elektroniczny formularz dostępny po zarejestrowaniu autora projektu.

Formularz dostępny od 08.07.2019 na stronie: https://decyduj.gorakalwaria.pl/

Do złożenia formy papierowej niezbędny będzie skan z podpisami mieszkańców popierających projekt.

Formularz listy poparcia dostępny w sekcji "Do pobrania"