Budżet Partycypacyjny 2022 – rozstrzygnięcie

Znamy już listę projektów mieszkańców, które będą realizowane w ramach Budżetu Partycypacyjnego Gminy Góra Kalwaria 2022. Liczy ona aż 10 pozycji. Na 16 propozycji oddano w sumie 4426 głosów.

Głosowanie (na platformie internetowej decyduj.gorakalwaria.pl) trwało od 1 do 22 września. Każdy z mieszkańców gminy mógł oddać głos na więcej niż jeden projekt – miał do rozdysponowania kwotę 400 tysięcy złotych. Spośród wszystkich 4426 oddanych elektronicznie głosów 4183 były ważne, a 243 – nieważne.

Komisja opiniująca projekty zgłoszone w ramach Budżetu Partycypacyjnego jako części budżetu gminy na rok 2022 po zapoznaniu się z wynikami głosowania zdecydowała 27 września o przedstawieniu burmistrzowi listy z 10 projektami rekomendowanymi do realizacji.PROJEKTY DO REALIZACJI W ROKU 2022


1 Decyduj Ty – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Góra Kalwaria

Ilość głosów: 525

Koszt: 49 950,00 zł


2 Przyjazna nawierzchnia na placu zabaw

Ilość głosów:433

Koszt: 77 934,00 zł


3 Dzień Dziecka w Dobieszu

Ilość głosów:429

Koszt: 8 950,00 zł


4 Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Wolskiej w Dobieszu

Ilość głosów:425

Koszt: 45 000,00 zł


5 Budowa chodnika wzdłuż ul. Szkolnej w Dobieszu

Ilość głosów:417

Koszt: 70 000,00 zł


6 Elektroniczna tablica wyników LED (telebim)

Ilość głosów:408

Koszt: 34 500,00 zł


7 Chillout z grami i książkami

Ilość głosów: 224

Koszt: 19 560,00 zł


8 Koperta życia Gmina Góra Kalwaria

Ilość głosów:218

Koszt: 12 900,00 zł


9 Wyposażenie kotłowni oraz posadowienie i montaż zbiornika naziemnego na gaz płynny o pojemności V=2700 L

Ilość głosów: 173

Koszt: 28 900,00 zł


10 Zakup zewnętrznej tężni solankowej w Czaplinie

Ilość głosów: 151

Koszt: 50 000,00 złZgodnie z regulaminem głosowania (par. 2 pkt 10) w sytuacji, gdy pozostałe środki finansowe nie pozwalają na realizację kolejnego projektu z listy, za przyjęty do realizacji uznaje się projekt zajmujący niższą pozycję na liście, jeśli koszty jego realizacji mieszczą się w kwocie pozostałej do rozdysponowania. Przypadek ten dotyczy projektów:

a)    „Pumptrack – tor i miasteczko ruchu drogowego”, który uzyskał 183 głosy, ale przy wartości 166 000,00 zł ustąpił miejsca projektowi „Wyposażenie kotłowni oraz posadowienie i montaż zbiornika naziemnego na gaz płynny o pojemności V=2700 L” o wartości 28 900,00 zł i liczbie głosów 173;

b)   „Parking dla wszystkich”, który uzyskał 168 głosów, ale przy wartości 55 000,00 zł ustąpił miejsca projektowi „Zakup zewnętrznej tężni solankowej w Czaplinie” o wartości 50 000 zł i liczbie głosów 151.

Ustawienia
  • Aa
  • Aa+
  • Aa++