Budżet Partycypacyjny rozstrzygnięty.

8 projektów wyznaczonych do realizacji w roku 2020:  wyniki

 

 

Z 28 pomysłów zgłoszonych do tegorocznego Budżetu Partycypacyjnego  na rok 2020 w gminie Góra Kalwaria 17 pomyślnie przeszło etapy weryfikacji formalnej i merytorycznej. Łączna wartość pomysłów zaakceptowanych przez Komisję Budżetu Partycypacyjnego wynosi: 1 300 824 złotych.

Jest to kwota wyższa niż przewidziana w Budżecie Partycypacyjnym. W związku z tym Burmistrz Miasta i Gminy podejmie w ciągu najbliższych 7 dni zarządzenie o przeprowadzeniu głosowania nad zgłoszonymi projektami. To Państwo będziecie decydować, które projekty Gmina zrealizuje w roku 2020.
Szczegóły niebawem. Wiadomo już, że każdy z Mieszkańców dostanie możliwość decydowania o tym jak wydać 400 tysięcy złotych poprzez możliwość głosowania na kilka projektów do łącznej kwoty 400 tysięcy złotych

Najważniejsze informacje

Dla kogo ?

Zgłaszać projekty może każdy mieszkaniec gminy, bez kryterium wieku

Harmonogram

 • Głosowanie aktywne: 24.09.2019-15.10.2019
 • Zgłaszanie projektów: 08.07.2019 - 05.08.2019
 • Weryfikacja zgłoszonych projektów: 05.08.2019 - 09.09.2019
 • Ogłoszenie listy projektów zaakceptowanych pod głosowanie: 
  09.09.2019 - 12.09.2019

Ile jest środków ?

W tegorocznej edycji każdy z mieszkańców gminy otrzymuje do rozdysponowania kwotę 400 tysięcy złotych, tzn., że może oddać głos na kilka projektów pod warunkiem, że ich łączna wartość nie przekroczy 400 tysięcy złotych

 Budżet Partycypacyjny
Chcemy, by, wzorem lat ubiegłych,  mieszkańcy mieli możliwość decydowania o sposobie wydatkowania określonej części budżetu gminy. W tym celu do „rąk i głów” mieszkańców całej gminy oddajemy narzędzie jakim jest budżet partycypacyjny.

Najważniejszymi zmianami i nowościami w  budżecie partycypacyjnym są:

 1. Rozszerzenie możliwości zgłaszania pomysłów dla mieszkańców CAŁEJ GMINY
 2. Zniesienie kryterium wiekowego dla uczestników budżetu partycypacyjnego - zarówno tych składających projekty, jak i głosujących;
 3. Zwiększenie maksymalnej wartości kwoty dla projektu inwestycyjnego do 150 tysięcy złotych;
 4. W sytuacji głosowania - możliwość głosowania na więcej niż jeden projekt – w tegorocznej edycji każdy z mieszkańców gminy otrzymuje do rozdysponowania kwotę 400 tysięcy złotych, tzn., że może oddać głos na kilka projektów pod warunkiem, że ich łączna wartość nie przekroczy 400 tysięcy złotych;
 5. Możliwość składania pomysłów i głosowania przez internet za pośrednictwem platformy internetowej;
 6. Ostatnia istotna zmiana dotyczy zgłaszania projektów inwestycyjno-remontowych – mogą one być zlokalizowane TYLKO na nieruchomościach będących własnością gminy, będących w jej użytkowaniu wieczystym lub we władaniu.
 7. Do oceny zgłoszonych pomysłów powołana zostanie komisja, a do uczestnictwa w niej zaproszeni zostaną mieszkańcy gminy.