Budżet Partycypacyjny 2020

  

 

Elektroniczne i papierowe zgłaszanie projektów aktywne od 08.07.2019

 

 

Najważniejsze informacje

Dla kogo ?

Zgłaszać projekty może każdy mieszkaniec gminy, bez kryterium wieku

Harmonogram

 • Zgłaszanie projektów: 08.07.2019 - 05.08.2019
 • Weryfikacja zgłoszonych projektów: 06.08.2019 - 03.09.2019
 • Ogłoszenie listy projektów zaakceptowanych pod głosowanie: 
  03.09.2019 - 06.09.2019
 • Ogłoszenie:opinii o projektach niedopuszczonych do głosowania: 
  03.09.2019 - 06.09.2019

Ile jest środków ?

W tegorocznej edycji każdy z mieszkańców gminy otrzymuje do rozdysponowania kwotę 400 tysięcy złotych, tzn., że może oddać głos na kilka projektów pod warunkiem, że ich łączna wartość nie przekroczy 400 tysięcy złotych

 

Budżet Partycypacyjny

Chcemy, by, wzorem lat ubiegłych,  mieszkańcy mieli możliwość decydowania o sposobie wydatkowania określonej części budżetu gminy. W tym celu do „rąk i głów” mieszkańców całej gminy oddajemy narzędzie jakim jest budżet partycypacyjny.

Najważniejszymi zmianami i nowościami w  budżecie partycypacyjnym są:

 •  rozszerzenie możliwości zgłaszania pomysłów dla mieszkańców CAŁEJ GMINY
 • zniesienie kryterium wiekowego dla uczestników budżetu partycypacyjnego - zarówno tych składających projekty, jak i głosujących;
 • zwiększenie maksymalnej wartości kwoty dla projektu inwestycyjnego do 150 tysięcy złotych;
 • w sytuacji głosowania - możliwość głosowania na więcej niż jeden projekt – w tegorocznej edycji każdy z mieszkańców gminy otrzymuje do rozdysponowania kwotę 400 tysięcy złotych, tzn., że może oddać głos na kilka projektów pod warunkiem, że ich łączna wartość nie przekroczy 400 tysięcy złotych;
 • możliwość składania pomysłów i głosowania przez internet za pośrednictwem platformy internetowej;
 • ostatnia istotna zmiana dotyczy zgłaszania projektów inwestycyjno-remontowych – mogą one być zlokalizowane TYLKO na nieruchomościach będących własnością gminy, będących w jej użytkowaniu wieczystym lub we władaniu.

Do oceny zgłoszonych pomysłów powołana zostanie komisja, a do uczestnictwa w niej zaproszeni zostaną mieszkańcy gminy.